VN-U.S. relations charted into next level

VGP – Vietnamese Party General Secretary Nguyen Phu Trong and U.S. President Barack Obama held talks and exchanged views in the Oval Office of the White House, signifying special and unprecedented things between the two nations. Head of the Party...

CHUYẾN THĂM LỊCH SỬ VÀ NHỮNG ĐIỀU ĐẶC BIỆT CHƯA CÓ TIỀN LỆ

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Tổng Thống Obama Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân trả lời phỏng vấn báo chí sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc chuyến thăm chính thức Hợp Chúng Quốc...