Investment promotion in South Africa

Continuing the working program in South Africa, on October 11th, 2017, the delegation of the province led by Mr. Nguyen Van Tri, Deputy Secretary of the provincial Party Committee, Chairman of the provincial People’s Committee visited Johannesburg city to carry...

Creating an economic link between Tuyen Quang and South Africa

During a working visit to some African countries, on September 17th, the delegation of Tuyen Quang Provincial Party Committee led by H.E. Mr. Chau Van Lam, Head of the delegation, Member of the Central Party Committee, Secretary of the Provincial Party Committee, Head...

TẠO CẦU NỐI KINH TẾ GIỮA TỈNH TUYÊN QUANG VÀ NAM PHI

Ngày 17/9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại một số nước châu Phi, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy Tuyên Quang do đồng chí Chẩu Văn Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ quán...