Chiều ngày 25/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào đang có chuyến thăm, làm việc và tham dự Cuộc giao lưu hữu nghị với Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ta tại Việt Nam.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Bounthong Chitmany. (Ảnh: Phương Hoa – TTXVN)

Đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ta. Đồng chí đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét khái quát về tình hình Lào gần đây, công tác chuẩn bị Đại hội X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và kết quả Cuộc hội đàm với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ Việt Nam, cũng như kết quả hợp tác giữa hai Ủy ban Kiểm tra hai Đảng, cũng như Thanh tra hai nước trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ Việt Nam thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước cũng như Thỏa thuận hợp tác giữa hai ngành kiểm tra và thanh tra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny sang thăm, làm việc tại Việt Nam; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào giành được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội IX đề ra; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn và không ngừng phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ban, ngành, địa phương hai nước và đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để triển khai có hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Ủy ban Kiểm tra và đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, giúp nhau đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã thông báo với Đoàn một số nét khái quát về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Đảng, Nhà nước Lào.

* Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ta do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ dẫn đầu. Tại cuộc Hội đàm, hai bên bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của hai Ủy ban Kiểm tra Trung ương hai Đảng. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá về kết quả hợp tác giữa hai Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong thời gian qua, trao đổi về phương hướng hợp tác giữa hai Ủy ban Kiểm tra trong thời gian tới, đi sâu trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, phòng chống tham nhũng trong Đảng./.